About us

A Székely Katasztrófaelhárítás és Polgárivédelem egyesület a természet és az ember által alkotott javak, valamint a polgárok védelméért jött létre, nemre, fajra, vallásra, bőrszínre való tekintet nélkül segítséget nyújt minden bajban lévőnek, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, és politikai pártokat nem támogat. Az egyesület tagsága a Székelyföld és Minden Elszakított-területen élő Magyarember a Magyar Nemzet szolgálatát tekinti elsődleges feladatának

Az egyesület működése fölött Magyarország ügyészsége törvényességi ellenőrzést gyakorol. Az egyesület jogi személy, melynek képviseletét Turda József elnök látja el.

A Székely Katasztrófaelhárítás és Polgárivédelem a Székely Nemzeti Tanácsot azon belül a Székely Nemzeti Tanács elnökét tekinti a Székelység jelenlegi legfőbb közjogi méltóságának. A Székely Katasztrófaelhárítás és Polgárivédelem a Székely Nemzeti Tanács együttműködésével szándékozik létrehozni a Székelyföldi Területi (Székek) és települési önkéntes katasztrófaelhárító és polgárivédelmi szervezeteit.

A Székely Katasztrófaelhárítás és Polgárivédelem tagsága más szervezetektől való megkülönböztetése érdekében a Székelység szimbolikaival ellátott egyenruhát visel, melyen a magyar tűzoltó és polgári védelmi hagyományok szerinti rendfokozati jelek találhatóak, ezen jelzések egyben a szervezeti belső hierarchia megjelenítését is szolgálják.

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA

Fokozni a Magyar Köztársaság, Székelyföld, Kárpátalja, Felvidék és Délvidék valamint minden magyarlakta terület lakosainak biztonságát, csökkenteni a katasztrófák hatásaival szembeni kiszolgáltatottságukat. A rendvédelmiszervekkel szoros együttműködésben garantálni a lakosság védelmét veszélyhelyzetekben, minősített időszakokban. ezen feladatok elvégzése nem lehet ellentétes és nem terjedhet túl az 1949. augusztus 12-én Genfben kötött Egyezményeket kiegészítő és a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló, Genfben 1977. június 8-án kelt Jegyzőkönyv (I. Jegyzőkönyv), valamint az 1949. augusztus 12-én Genfben kötött Egyezményeket kiegészítő és a nem nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló, Genfben 1977. június 8-án kelt Jegyzőkönyv (II. Jegyzőkönyv) tartalmával.

 

AZ EGYESÜLET ALAPRENDELTETÉSE ÉS ALAPFELADATAI

Katasztrófavédelmi tevékenysége során segíti a lakosságvédelmi feladatok így különösen a helyi és a távolsági védelem szervezését, a mentést, a tűzoltást, a radiológiai- biológiai és vegyivédelmi feladatok végrehajtását, valamint a lakosság polgári védelmi felkészítését.

Segíti az iskolákban, gyermekintézményekben a katasztrófavédelmi, rendvédelmi, egészségügyi ismeretek oktatását, az ilyen jellegű szakkörök létrejöttét, munkáját. Részükre a működéshez szükséges anyagi, szaktechnikai jellegű támogatást nyújt, és előadókat biztosít. Ennek keretében katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre történő felkészítést és versenyt szervez.

Közreműködik, sport, diák, szabadidős és tömegrendezvények egészségügyi, tűz és katasztrófavédelmi biztosításában.

Veszélyhelyzetkezelő önkéntes csoportjával a önkéntes mentő erőkkel együttműködésben aktívan részt vesz a Magyar Köztársaság, Székelyföld, Kárpátalja, Felvidék és Délvidék valamint minden magyarlakta területet a veszélyeztető katasztrófák kezelésében, veszélyhelyzetek elhárításában, a lakosság mentésében.